Header Ads

LightBlog

Elite Takafulink Etiqa

Elite Takafulink membolehkan anda mengumpul simpanan sambil menikmati detik-detik terindah bersama keluarga, pada masa yang sama memastikan mereka sentiasa dilindungi. Elite Takafulink adalah pelan yang memberikan anda rider perlindungan fleksibel serta peluang pelaburan dengan potensi pulangan yang tinggi.
Melalui ciri-ciri Takaful Berkaitan Perlaburan, anda mempunyai pilihan untuk melabur di dalam mana-mana satu dana-dana yang disediakan yang sesuai dengan objektif pelaburan serta tahap risiko anda. Selain itu, anda akan menerima perlindungan asas seperti perlindungan Kematian dan Hilang Upaya Menyeluruh & Kekal (HUMK) dan pilihan rider perlindungan yang komprehensif.

Kini anda boleh melindungi keluarga anda, meningkatkan simpanan dan pada masa yang sama meluangkan detik-detik terindah bersama yang tersayang.
Manfaat Utama:
Perlindungan Asas: Kematian dan Hilang Upaya Menyeluruh & Kekal

Sekiranya berlaku kematian kepada Orang Dilindungi, Jumlah Asas Dilindungi berserta Jumlah Nilai Dana (termasuk lebihan) ditolak sebarang hutang akan dibayar secara sekaligus.

Sekiranya berlaku Hilang Upaya Menyeluruh & Kekal (sebelum mencapai umur enam puluh lima (65) tahun pada hari lahir berikutnya), Jumlah Nilai Dana akan dibayar secara sekaligus, tanpa mengira jumlah Nilai Dana. Sekiranya Jumlah Asas Dilindungi yang perlu dijelaskan (bagi setiap hayat) adalah sama atau kurang daripada RM1 juta, ia akan dibayar secara sekaligus. Sekiranya Jumlah Dilindungi melebihi RM1 juta, maka bakinya akan dibayar satu (1) tahun selepas ansuran pertama dibuat tertakluk kepada had maksimum Pengendali Takaful bagi setiap had individu.

Jika Orang Dilindungi meninggal dunia sebelum umur lima (5) tahun pada hari lahir berikutnya, kami akan membayar penuh Jumlah Agregat Dilindungi jika jumlah itu tidak melebihi RM200,000. Jika Jumlah Agregat Dilindungi melebihi RM200,000, maka kami akan membayar bakinya menurut jadual seperti berikut:
Umur pada Hari Lahir Berikutnya
Peratusan Jumlah Agregat Dilindungi
1
20%
2
40%
3
60%
4
80%
5 dan ke atas
100%

Had ini hanya terpakai untuk pembayaran Jumlah Dilindungi dan tidak menjejaskan apa-apa pembayaran Nilai Dana.
Bonus Kesetiaan
Ganjaran sebanyak 6% daripada Jumlah Nilai Dana atau 3% daripada sumbangan tahunan asal (mana yang terendah) akan diberi kepada anda pada hujung tahun Sijil yang ke-5, ke-10 dan ke-15 kerana mengekalkan pelan dan membayar sumbangan tepat pada masanya.
Tempoh Peruntukan Tidak Luput

Kami menawarkan Tempoh Peruntukan Tidak Luput dalam tiga (3) tahun Sijil pertama untuk memastikan status Sijil tetap berkuat kuasa walaupun Jumlah Nilai Dana berada pada kadar sifar, dengan syarat sumbangan dibayar tepat pada masanya tanpa Cuti Sumbangan dan tiada pengeluaran dari Jumlah Nilai Dana dibuat dalam tempoh tersebut.

Fleksibiliti untuk Mengubah Jumlah Dilindungi dan Jumlah Sumbangan

Anda boleh memilih untuk mempelbagaikan jumlah yang dilindungi atau Sumbangan Tetap mengikut keperluan anda pada peringkat hidup yang berbeza. Pilihan ini boleh dilakukan pada tarikh ulang tahun sijil.

Kaedah sumbangan adalah seperti berikut:

Bulanan, suku tahunan, setengah tahun atau tahunan.

Siapa yang boleh menyertai:
a) Umur dari usia 14 hari hingga 65 tahun.
b) Sumbangan minima RM100 sebulan.Untuk maklumat lanjut sila hubungi:
Syarifah di 019-3218372 (call/SMS/whatsapp) atau 
email ke: isya8327@gmail.com

No comments