Header Ads

LightBlog

Takaful Perjalanan Tripcare 360 Travel Etiqa TakafulApa yang dilindungi?
1. Kematian & hilang upaya kekal
2. Kos perubatan akibat kemalangan & penyakit
3. Kesulitan perjalanan (pembatalan perjalanan, pemendekan perjalanan, kelewatan perjalanan, kelewatan bagasi, akibat rampasan, terlepas sambungan perjalanan)
4. Kerosakan/kehilangan bagasi, barang peribadi, wang peribadi, dokumen perjalanan
5. Liabiliti peribadi
6. Aktiviti sukan lasak (pilihan)
Berapa kos?
Kos bergantung kepada perkara di bawah:-
Jenis Pelan:  Ada 3 jenis pakej iaitu Perak, Emas, Platinum
Jenis Pakej: Ada 4 jenis pakej iaitu: Pakej Individu, Pakej Individu & Pasangan, Pakej Keluarga dan Pakej Warga Emas
Kawasan/lokasi lawatan:
AREA 1: Domestik / dalam negara
AREA 2: Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Laos, Macau, Maldives, Myanmar, Pakistan, Philippines, Sikkim, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Timor Leste and Vietnam.
AREA 3: Seluruh dunia tidak termasuk Nepal, USA and Canada
AREA 4: Seluruh dunia termasuk Nepal, USA and Canada

POLISI DALAM NEGARA
 Kematian & hilang upaya kekal - Dalam Negara
Item
Dalam Negara
Dewasa
50,000
Kanak2
10,000
Warga Emas
50,000
Keluarga
150,000
Kos Perubatan - Dalam Negara
Item
Kemalangan Sahaja
Kos Perubatan
50,000
Rawatan Susulan 
5,000
Rawatan Alternatif
Tak Cover
Penjagaan Ehsan
Tak Cover
Penjagaan anak & penghantaran pulang anak
Tak Cover
Elaun kemasukan hospital (sehari)
150
Kesulitan Perjalanan - Dalam Negara
Item
Dalam Negara
Pembatalan Perjalanan
Tak Cover
Pemendekan Perjalanan
Tak Cover
Kelewatan Perjalanan (sekurang-kuranya 2 Jam)
100
Kelewatan bagasi (Sekurang-kuranya 6 jam)
500
Terlepas sambungan Perjalanan (Sekurang-kurangnya 6 jam)
Tak Cover
Rampasan (RM250 utk setiap 24 jam penuh)
Tak Cover
 Kerosakan bagasi, barangan peribadi, wang peribadi & dokumen perjalanan - Dalam Negara
Item
Dalam Negara
Bagasi dan atau barangan peribadi
1,000
Wang peribadi
Tak Cover
Dokumen Perjalanan
Tak Cover
BHome care
500
Khidmat Kecemasan - Dalam Negara
Item
Kemalangan Sahaja
Perubatan & Penghantaran pulang
500,000
Penghantaran, Kebumian
500,000
Liabiliti Peribadi - Dalam Negara
Item
Dalam Negara
Peribadi
200,000

Jumlah kos (RM) - Dalam Negara (Area 1: Malaysia)

Bil hari
1-5
6-10
11-18
19-30
Individu (18-70th)
24.70
32.20
41.70
46.75
Warga emas (71-80th)
57.75
82.15
113.05
129.45
Individu+Pasangan (18-70th)
38.10
52.40
70.55
80.20
Keluarga (18-70th)
45.25
63.20
86.00
98.10

POLISI ANTARABANGSA
Kematian & hilang upaya kekal - Antarabangsa
Item/Pakej
Perak
Emas
Platinum
Dewasa
100,000
300,000
500,000
Kanak2
40,000
100,000
100,000
Warga Emas
100,000
300,000
500,000
Keluarga
300,000
900,000
1,500,000
Kos Perubatan - Antarabangsa
Item/Pakej
Perak
Emas
Platinum

Kemalangan & Penyakit
Kos Perubatan
100,000
300,000
500,000
Rawatan Susulan 
5,000
10,000
30,000
Rawatan Alternatif
Tak Cover
Tak Cover
1,000
Penjagaan Ehsan
5,000
5,000
5,000
Penjagaan anak & penghantaran pulang anak
5,000
5,000
5,000
Elaun kemasukan hospital (sehari)
150
250
350
Kesulitan Perjalanan - Antarabangsa
Item/Pakej
Perak
Emas
Platinum
Pembatalan Perjalanan
Tak Cover
20,000
50,000
Pemendekan Perjalanan
Tak Cover
20,000
50,000
Kelewatan Perjalanan (sekurang-kuranya 2 Jam)
100
100
100
Kelewatan bagasi (Sekurang-kuranya 6 jam)
500
1,000
2,000
Terlepas sambungan Perjalanan (Sekurang-kurangnya 6 jam)
400
500
600
Rampasan (RM250 utk setiap 24 jam penuh)
Tak Cover
Sehingga 500
Sehingga  1000
 Kerosakan bagasi, barangan peribadi, wang peribadi & dokumen perjalanan - Antarabangsa
Item/Pakej
Perak
Emas
Platinum
Bagasi dan atau barangan peribadi
1,000
3,000
5,000
Wang peribadi
Tak Cover
500
1,000
Dokumen Perjalanan
Tak Cover
1,000
1,500
BHome care
1,000
1,000
1,000
Liabiliti Peribadi - Antarabangsa
Item/Pakej
Perak
Emas
Platinum
Peribadi
200,000
1,000,000
2,000,000
Khidmat Kecemasan - Antarabangsa

Perak
Emas
Platinum
Item
Kemalangan & Penyakit
Perubatan & Penghantaran pulang
500,000
1,000,000
1,500,000
Penghantaran, Kebumian
500,000
1,000,000
1,500,000
Aktiviti Sukan Merbahaya - Antarabangsa (Dalam negara tak cover)
Item/Pakej
Perak
Emas
Platinum
Kematian/Hilang Upaya/Kos Perubatan
Pilihan
Pilihan
Pilihan

Jumlah kos (RM) - Pakej Antarabangsa
Individu - Pakej Perak
Hari
Area 2
Area 3
Area 4
1-5
31.40
38.55
48.55
6-10
41.65
52.20
67.00
11-18
60.00
76.65
100.00
19-30
68.45
87.95
115.50
Tahunan
173.05
108.40
246.45
Aktiviti lasak
28.60
28.60
28.60
 Invividu - Pakej Emas
Hari
Area 2
Area 3
Area 4
1-5
44.90
56.55
72.80
6-10
61.60
78.80
102.90
11-18
91.55
109.70
156.75
19-30
105.30
137.10
181.55
Tahunan
275.80
333.45
395.55
Aktiviti lasak
65.75
65.75
65.75
Invividu - Pakej Platinum
Area
Area 2
Area 3
Area 4
1-5
56.15
71.55
93.10
6-10
78.25
101.00
132.90
11-18
117.85
153.75
204.10
19-30
136.05
178.10
236.90
Tahunan
361.55
437.80
519.95
Aktiviti lasak
102.90
102.90
102.90
Info Umur kelayakan Pakej Individu:- 
·         Individu:  (18-70th)

Invividu & Pasangan - Pakej Perak
Hari
Area 2
Area 3
Area 4
1-5
50.90
64.50
83.60
6-10
70.45
90.60
118.85
11-18
105.50
137.35
181.90
19-30
121.65
158.85
210.95
Tahunan
312.40
388.90
461.65
Aktiviti lasak
45.50
45.50
45.50
 Invididu & Pasangan - Pakej Emas
Hari
Area 2
Area 3
Area 4
1-5
76.65
98.85
130.00
6-10
108.60
141.45
187.45
11-18
165.70
217.60
290.30
19-30
192.05
252.70
337.65
Tahunan
517.70
627.80
746.40
Aktiviti lasak
116.50
116.50
116.50
Invididu & Pasangan - Pakej Platinum
Hari
Area 2
Area 3
Area 4
1-5
98.15
127.55
168.70
6-10
140.40
183.85
244.70
11-18
215.95
284.60
380.70
19-30
250.80
331.05
443.40
Tahunan
681.50
827.10
984.00
Aktiviti lasak
187.45
187.45
187.45
Info Umur kelayakan Pakej Individu & Pasangan:- 
·         Individu+Pasangan: (18-70th)

Keluarga - Pakej Perak
Hari
Area 2
Area 3
Area 4
1-5
62.55
80.10
104.60
6-10
85.30
110.45
145.60
11-18
129.50
169.35
225.10
19-30
160.20
210.25
280.35
Tahunan
397.90
482.00
572.65
Aktiviti lasak
56.45
56.45
56.45
Keluarga - Pakej Emas
Hari
Area 2
Area 3
Area 4
1-5
97.30
126.40
167.10
6-10
135.10
176.80
235.20
11-18
108.50
274.65
367.30
19-30
259.45
342.60
459.00
Tahunan
654.25
793.95
944.50
Aktiviti lasak
149.35
149.35
149.35
Keluarga - Pakej Platinum
Area
Area 2
Area 3
Area 4
1-5
126.30
165.04
219.35
6-10
176.65
232.25
310.00
11-18
274.45
362.65
486.05
19-30
342.35
453.15
608.25
Tahunan
568.35
1054.50
1255.05
Aktiviti lasak
242.30
242.30
242.30
Info Umur kelayakan Pakej Keluarga:- 
·         Keluarga: Ibu-bapa (18-70th), Anak (45 hari - 18 tahun)

Warga Emas - Pakej Perak
Hari
Area 2
Area 3
Area 4
1-5
79.60
102.80
135.20
6-10
112.90
147.20
195.20
11-18
172.50
226.70
302.50
19-30
200.00
263.30
352.00
Tahunan
539.80
654.70
778.50
Aktiviti lasak
Tak Cover
Tak Cover
Tak Cover
Warga Emas - Pakej Emas
Hari
Area 2
Area 3
Area 4
1-5
123.40
161.20
214.20
6-10
177.70
233.70
311.90
11-18
275.00
363.30
486.90
19-30
319.80
423.00
567.60
Tahunan
873.90
1061.20
1263.00
Aktiviti lasak
Tak Cover
Tak Cover
Tak Cover
Warga Emas - Pakej Platinum
Area
Area 2
Area 3
Area 4
1-5
160.00
210.00
280.00
6-10
231.90
305.80
400.40
11-18
360.40
477.30
640.80
19-30
419.70
556.30
747.50
Tahunan
1152.60
1400.40
1667.30
Aktiviti lasak
Tak Cover
Tak Cover
Tak Cover
Info Umur kelayakan Pakej Warga Emas:- 
·         Warga emas: (71-80th)

Apa dokumen yang diperlukan untuk ambil polisi ini?
1. Nama Penuh semua peserta
2. No kad Pengenalan semua peserta
3. No Tel peserta
4. Alamat Peserta
5. Lokasi Lawatan
6. Tarikh Lawatan

Hubungi (whatsapp/call) 0189773177 untuk maklumat lebih lanjut atau mohon secara online melalui:
Request Quotation:
http://bit.ly/quotripcare
http://bit.ly/quotripcare
http://bit.ly/quotripcare


Self Application:
http://bit.ly/trip-care
http://bit.ly/trip-care
http://bit.ly/trip-care

No comments